Informancje prawne

ALTIA SYSTEMS GmbH
Großmoorbogen 15, 21079 Hamburgo, Alemania

ALTIA SYSTEMS SL
Copernico, 6, 15008 A Coruña, España

Email: info@altia-systems.com
web: www.altia-systems.com

Dyrektorzy zarządzający
 Klaus Schaefer
 Luis Rodriguez

 
Odpowiedzialność
Informacje w tej witrynie zostały starannie zbadane i starannie skompilowane. Informacje zawarte w niniejszej witrynie internetowej są jednakowe i bez jakichkolwiek gwarancji, w sposób wyraźny lub domniemany, w tym (ale nie wyłącznie) wszelkie dorozumiane gwarancje dotyczące sprzedaży, przydatności do jakichkolwiek konkretnych celów lub nienaruszania osób trzecich Praw. O ile informacje dostarczone są uważane za dokładne, mogą zawierać błędy lub nieścisłości. W żadnym wypadku Altia Systems nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby za jakiekolwiek szczególne, pośrednie lub wtórne szkody związane z tym materiałem, chyba że spowodowane rażącym zaniedbaniem lub zamierzonym uchybieniem. Altia Systems nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, które są utrzymywane przez osoby trzecie, a tym samym zrzeka się odpowiedzialności za linki z tej strony internetowej do innych stron internetowych.
 
 
Ochrona danych
Podczas korzystania z naszych usług może zostać poproszony o podanie danych osobowych. Podanie tych informacji jest dobrowolne. Wszelkie dane osobowe uzyskane przez Altia Systems w ich witrynie są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie do wysyłania informacji związanych z biuletynem, usługami i produktami firmy. Twoje dane osobowe są używane w ścisłej zgodności z niemieckimi przepisami o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są zbierane, przetwarzane i używane przez Altia Systems i związane z nimi jednostki korporacyjne w celu przetwarzania Twoich zapytań o informacje, konsultacje lub procedury umowne. Udostępnianie Twoich danych osobom trzecim odbywa się za wyraźną zgodą. Zapiszmy imię i nazwisko oraz adres, jak również inne dostarczone przez Ciebie dane osobowe. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przyszłe działania. W tym celu skontaktuj się z nami pod adresem info@altia-systems.com

Prawa autorskie
Tekst, obrazy, grafika, pliki animacyjne oraz ich układ, układ, czcionki i kolory na stronach internetowych systemów Altia Systems podlegają prawu autorskiemu i innej ochronie własności intelektualnej. Przedmioty te nie mogą być kopiowane ani powielane bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Altia Systems. Obiekty nie mogą być kopiowane ani powielane w celach komercyjnych lub dystrybucji, ani też nie mogą być modyfikowane lub ponownie wprowadzane do innych witryn. Niektóre strony internetowe Altia Systems mogą zawierać obrazy, których prawa autorskie można przypisać osobom trzecim.
 
 
Znaki towarowe
O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki towarowe w tej witrynie podlegają prawu do znaków towarowych Altia Systems, w tym znaków, nazw modelów, logo i symboli.

Google Disclaimer
Ta witryna korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej świadczonego przez firmę Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookie”, czyli plików tekstowych umieszczonych na komputerze, aby pomóc stronie analizować, jak użytkownicy korzystają z tej witryny. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące korzystania ze strony internetowej (w tym adresu IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Firma Google wykorzystuje te informacje w celu oceny wykorzystania witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności witryny dla operatorów witryn internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z działaniem serwisu internetowego i korzystania z nich. Firma Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie połączy Twoiego adresu IP z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak pamiętaj, że jeśli to zrobisz, nie będziesz w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Google danych o użytkowniku w sposób iw celach określonych powyżej.

Leave a Comment